OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA PROMOCJI PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do bezpłatnego umieszczenia na naszej stronie internetowej www.owesetap.pl informacji dotyczącej działalności podmiotu.
Chętnie zamieścimy opis, ofertę, logotyp i kilka zdjęć w celu promocji Państwa organizacji.
Poniżej znajduje się KARTA PROMOCJI, uprzejmie prosimy o jej pobranie, wypełnienie i razem ze zdjęciami przesłanie na adres dominika.sniegula@owesetap.pl.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 61 656 99 71
SPRAWOZDANIA PARTNERA OWES ETAP

SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA ETAP PROWADZĄCEGO OWES ETAPCopyright Stowarzyszenie ETAP