Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszego fanpage’a na facebooku:

Zamieszczamy na nim najnowsze informacje, ciekawostki, zdjęcia, nagrania i filmy :)12.12.2018r.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Konkurs będzie miał miejsce w ramach eventu lokalnego pn. „Kolędowanie z ekonomią społeczną”, który odbędzie 6 stycznia 2019r. w Łeknie (gmina Wągrowiec). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13:00 uroczystym Orszakiem Trzech Króli, który wyruszy spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łeknie.

Świąteczny Orszak dotrze do Sali widowiskowej w Łeknie, w której rozpocznie się Konkurs Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych organizowany przez OWES ETAP oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać wypełniając formularz na adres: marta.krajewska@owesetap.pl lub pod nr tel.: 737 498 162 do dnia 20.12.2018r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


30.11.2018r.

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WĄGROWCU TUŻ TUŻ!


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zapraszają na Targi Ekonomii Społecznej w Wągrowcu!

Targi odbędą w dniu 15 grudnia 2018 roku na wągrowieckim Rynku w godzinach od 11:00 do 20:00 w ramach corocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Głównym celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego. Wydarzenie stwarza doskonałą okazję dla PES do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz sprzedaży produktów i usług ze swojej oferty. Prezentacja PES na Targach pozwoli również na zwiększenie świadomości konsumentów na temat produktów i usług wytwarzanych ze społeczną wartością dodaną.

Na uczestników Targów czeka moc atrakcji, którą w ramach warsztatów zapewnią:

 • Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse z Gajewa,

 • Spółdzielnia Socjalna Świt Dobry oraz Spółdzielnia Socjalna Eko-Dźwierszno z Dźwierszna Małego,

 • Spółdzielnia Socjalna Centrum Zabaw Przygoda z Wysokiej,

 • Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces oraz Fundacja Catch Up z Wągrowca,

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z Roska,

 • Manufaktura Dobrych Usług Sp. z o.o. z Piły.

Zainspirujcie się ekonomią społeczną
w świątecznym wydaniu!


05.11.2018r.

OGŁASZAMY OSIEMNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami (zakładka DOKUMENTY).


Termin naboru: 05.11.2018r. - 05.12.2018r. do godz. 15.00

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.


30.10.2018r.

ZGŁOŚ SIĘ NA TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WĄGROWCU!

Serdecznie zapraszamy
podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, podmioty reintegracyjne, spółki non-profit) do zgłaszania swojego udziału w Targach Ekonomii Społecznej w Wągrowcu, które odbędą się 15 grudnia 2018r.

Jako wystawcy podczas Targów będą mieli Państwo możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz sprzedaży produktów/usług. Organizator gwarantuje bezpłatne wykorzystanie stoisk wystawienniczych, podczas odbywającego się w tym czasie corocznego Jarmarku  Bożonarodzeniowego.

Aby wziąć udział w Targach należy przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 9 listopada 2018 roku:

- pocztą na adres: Subregionalny Punkt OWES, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła 


29.10.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA CZTERNASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Lista rankingowa z posiedzenia XIV Komisji Oceny Wniosków


26.10.2018r.

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ (24-25.10.2018) – PRZESTRZEŃ DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ!

 

Pierwszego dnia OFESiS głos zabrali przedstawiciele PES - mogliśmy poznać perspektywę i sposób działania Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia, Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie” oraz Spółdzielni Socjalnej Aktywni. Następnie przedstawiciel BGK przybliżył temat finansowych instrumentów zwrotnych w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, a także zwrócono uwagę na aktualizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ciekawą inicjatywą integrującą uczestników Forum był turniej gier planszowych Ekonomia Społeczna zorganizowany przez Spółdzielnię Socjalną FAJNA. Zwieńczeniem pierwszego dnia było uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018” z udziałem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej połączone z występem chóru Uniwersytetu Warszawskiego.


Drugi dzień to przede wszystkim czas warsztatów i otwartych dyskusji, podczas których formułowano praktyczne rozwiązania dla sektora ekonomii społecznej w wymiarze regionalnym, dzielono się wiedzą i pomysłami zmierzającymi do wzmocnienia idei ekonomii wartości i podążania za trendami społecznymi.25.10.2018r.

UCZNIOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PILE INSPIRUJĄ SIĘ EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ!

We wtorek (23.10) odbyła się wizyta studyjna, w której wzięła udział młodzież z I LO w Pile, mając okazję poznać działalność dwóch podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego - Zakładu Aktywności Zawodowej z Piły oraz Fundacji Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z Roska.

Prezeska ZAZ w Pile – Pani Natasza Cyrulik przedstawiła uczniom na jakich zasadach działa ZAZ i jakie grupy osób mogą znaleźć w nim pracę, a później oprowadziła po poszczególnych działach: krawieckim oraz opakowania i montażu, jak również pokazała salę rehabilitacyjną, w której pracownicy mogą korzystać ze wsparcia fizjoterapeutów. Młodzież była pod wrażeniem wielkości całego przedsięwzięcia i szansy na pracę jaką ZAZ daje osobom z niepełnosprawnościami.
☑️

W Fundacji Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata uczniowie poznali m.in. kilka mnemotechnik ułatwiających zapamiętywanie, które mogą w prosty sposób wykorzystać w swojej nauce. Kolejno uczestniczki Projektu „Równać Szanse”, który realizowany jest przy wsparciu Fundacji, przybliżyły swoim rówieśnikom jak w ciekawy i kreatywny sposób, dzięki pozyskanym własnym sumptem środkom, można zaktywizować społeczność szkolną poprzez organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjno-krajoznawczych.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział!


23.10.2018r.

ZAPROSZENIE NA IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH!

W dniach 8-9 listopada 2018r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych organizowane przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych - będzie to nie lada okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji o kwestiach nurtujących każdego spółdzielcę socjalnego.

Formularz zgłoszeniowy: http://ozrss.pl/formularz-ofss-2018/.

Program OFSS

ZAPROSZENIE NA IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH!

W dniach 8-9 listopada 2018r. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych organizowane przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 


19.10.2018r.

XI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - BYLIŚMY I MY!

Jedno z najważniejszych wydarzeń sektora ekonomii społecznej czyli XI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej odbyły się 15 października w Krakowie. Z ramienia OWES ETAP uczestniczyli w nich: Kierownik OWES – Zbyszko Siewkowski, Wice-kierownik OWES – Lidia Nowotna oraz Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji – Magdalena Marcinkowska.

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki rozmawialiśmy o nowych trendach ekonomii społecznej XXI wieku: zmierzaniu ku ekonomii wartości, innowacjach społecznych, nowych formach rewitalizacji, alternatywnych mechanizmach finansowych czy trendach w tworzeniu kooperatyw.

Spotkanie uwieczniła
Gala Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.


28.09.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA TRZYNASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

04.10.2018r.
Lista rankingowa z posiedzenia XIII Komisji Oceny Wniosków - uzupełnienie


Lista rankingowa z posiedzenia XIII Komisji Oceny Wniosków

28.09.2018r.

MINI KALENDARIUM WYDARZEŃ DLA PES!

Jesienne dni
spędźcie z ekonomią społeczną w ramach wielu wydarzeń organizowanych z myślą o podmiotach ekonomii społecznej. Dzielcie się wiedzą, doświadczeniem i inspirujcie nawzajem!


Więcej informacji:


XI OSES

https://oses2018.ekonomiaspoleczna.pl/


II OFESiS

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

OFSS
http://ozrss.pl/ogolnopolskie-forum-spoldzielni-socjalnych/


24.09.2018r.


OGŁASZAMY SIEDEMNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami (zakładka DOKUMENTY).


Termin naboru: 24.09.2018r. - 19.10.2018r. do godz. 15.00

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.


20.09.2018r.

Ostatnie eko-spotkanie sieciujące dla PES w ramach Pikniku Ekologicznego w Margoninie za nami

Podczas imprezy można było sprawić sobie stylową eko-torbę od Manufaktura Dobrych Usług, wyjątkową ceramikę od Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse, przekąsić coś słodkiego na stoisku Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Sukces"FarmaWita zaprezentowała eko-paczki prosto od rolnika, a dzieci mogły spędzić czas na twórczej zabawie z animatorkami Spółdzielni Socjalnej Centrum Zabaw Przygoda

Dziękujemy Stowarzyszenie Małe Radości w Margoninie za gościnę w ramach pikniku 

19.09.2018r.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ!

 

Pomocnicze linki:

Co zmienić w statucie? Podpowiada Waldemar Żbik na swoim blogu Spółdzielnia socjalna w praktyce

Procedura zmian statutu PS i jego przykładowy wzór po nowelizacji stworzony przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych http://ozrss.pl/materialy-do-zmian-statutowych-po-31-marca-2018/13.09.2018r.

PRZEDSTAWIAMY WAM 5 ZALET "CANVY" - PRZYJAZNEGO NARZĘDZIA DLA NGO!

W organizacjach pozarządowych często brakuje środków, aby zlecać zewnętrznym firmom stworzenie materiałów graficznych. Wtedy z pomocą może przyjść CANVA (https://www.canva.com/) – darmowe i intuicyjne narzędzie do samodzielnego tworzenia grafik.

Możliwości tej aplikacji są naprawdę ogromne – nawet w wersji podstawowej czyli darmowej. I co najważniejsze – jest w języku polskim. Wystarczy założyć konto przez Facebook lub Gmail.


Dodatkowo twórcy CANVY wychodzą naprzeciw potrzebom organizacji pożytku publicznego (OPP), oferując im bezpłatnie wersję premium. Trzeba tylko wypełnić odpowiedni formularz dostępny tutaj https://about.canva.com/pl…/canva-dla-organzacji-non-profit/.

Korzystajcie i upiększajcie swoje ogranizacje


11.09.2018r.

REGIONALNA KONFERENCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

W poniedziałek (10.09) przedstawiciele zespołu OWES ETAP wzięli udział w Regionalnej Konferencji Ekonomii Społecznej, która została zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018, którego celem jest budowanie skutecznych sieci podmiotów ekonomii społecznej i innowacji społecznych oraz podnoszenie świadomości na temat ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Sprawdziliśmy jak ekonomia społeczna wygląda z wielkopolskiego punktu widzenia, a sama konferencja była doskonałą okazją do poznania dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej i eksperckiej dyskusji o przyszłości ekonomii społecznej w kontekście jej finansowania, wdrażania innowacji społecznych i znaczenia lokalnych partnerstw w jej rozwoju. 

07.09.2018r.

MARGONIN EKOLOGIĄ STOI!

Będzie eko-społecznie w Margoninie
! W ramach pikniku będziemy sieciować Podmioty Ekonomii Społecznej z subregionu pilskiego - na stoiskach wystawienniczych zaprezentują swoje produkty/usługi m.in.:

 • Manufaktura Dobrych Usług Sp. z .o.o. (eko-torby)
 • Fundacja im. Jana Banacha (eko-paczki prosto od rolnika)
 • Spółdzielnia Socjalna Centrum Zabaw Przygoda (gry i zabawy dla dzieci oraz inne atrakcje)
 • Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces
 • Spółdzielnia Socjalna Świt Dobry (eko-wyroby mięsne)
 • Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse (rękodzieło artystyczne - ceramika)

Startujemy o 15:00. Nie może Was tam zabraknąć!!!


ZAPRASZAMY NA VI SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

15 września (sobota, 15:00-19:00) spotykamy się podczas Pikniku Ekologicznego w Margoninie w ramach którego, odbędzie się ostatnie już spotkanie sieciujące dla PES utrzymane w duchu integracyjno-promocyjnym. Podczas pikniku zainteresowane PES będą mogły także zaprezentować swoją działalność lokalnej społeczności.  

Przyjdź i dowiedz się więcej o wsparciu naszego Ośrodka od dyżurujących doradców kluczowych i animatorów OWES ETAP.


OGŁASZAMY SZESNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami (zakładka DOKUMENTY).


Termin naboru: 03.09.2018r. - 19.09.2018r. do godz. 15.00

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.


27.08.2018r.

KONKURS NA ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ!

Konkurs o przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.


1. Kategorie konkursowe

W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:

a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;

b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.

W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.


2. Nagrody

Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:

a) za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

3. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:

 • w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej 
 • w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”

Decyduje data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 522 91 04  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: katarzyna.pawlowska@bgk.pl.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród i prezentację Laureatów zaplanowano w programie Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-,ogloszenie,konkursu,4076.html.

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl


22.08.2018r.

MULTUM POZYTYWNEJ ENERGII PODCZAS EVENTU „DZIKIE POLA 2018”

 

W urokliwym otoczeniu jeziora i lasu w Gródku Krajeńskim w gminie Łobżenica odbył się event „Dzikie Pola”, którego punktem kulminacyjnym był 5. Konkurs Polowego Gotowania o Złotą Michę Ks. Kajetana. Wyzwanie podjęło 9 ekip, w tym nasza OWESowa – „Władcy Kociołków”. Główną nagrodę wygrała sekcja średniowieczna Towarzystwa Miłośników Łobżenicy. Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy zmysłu kulinarnego - było przepysznie!

 

Później nadszedł czas na kolejną część eventu – publiczność miała wtedy okazję podziwiać efektowną rywalizację podczas 4. Konkursu Skoków przez Przeszkody.

 

Podczas eventu ogromnym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy dla najmłodszych prowadzone przez animatorki Spółdzielni Socjalnej Centrum Zabaw Przygoda.

 

Dziękujemy naszym podmiotom za aktywne uczestnictwo: Stowarzyszeniu Formacja Dźwierszno, Spółdzielni Socjalnej Świt Dobry, Spółdzielni Socjalnej Centrum Zabaw Przygoda, Fundacji Ośrodek Badawczo-Edukacyjny w Zielonowie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Rychlik oraz Spółdzielni Socjalnej Eko Dźwierszno.


02.08.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DWUNASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Lista rankingowa z posiedzenia XII Komisji Oceny Wniosków


01.08.2018r.

DZIKIE POLA 2018 ZE STOWARZYSZENIEM FORMACJA DŹWIERSZNO I OWES ETAP!

Zapowiada się wspaniała kulinarna sobota w Gródku Krajeńskim k. Łobżenicy w dniu 18.08.2018r. podczas Pikniku z Ekonomią Społeczną w ramach eventu lokalnego „Dzikie Pola 2018”. Piknik będzie doskonałą okazją do zapoznanie się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP w subregionie pilskim, a także będzie miejscem kulinarno-sportowej rywalizacji podczas V Konkursu Gotowania o Złotą Michę księdza Kajetana i IV Konkursu Skoków przez Przeszkody.

Co na Was czeka?

10:00-13:00 - konkurs kulinarny oraz prezentacja oferty OWES ETAP i dyżury ekspertów (doradztwo księgowe, prawne, zawodowe)

12:00 – poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci, występ orkiestry

14:00-18:00 – konkurs skoków przez przeszkody oraz koncert specjalny

W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału w V Konkursie Gotowania o Złotą Michę ks. Kajetana!

Co trzeba zrobić? Zebrać max. 3 osobową drużynę i zgłosić się  do 10.08.2018r.  poprzez wypełnienie formularza i przesłanie na adres: formacjadzwierszno@wp.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Jest o co powalczyć! Główną nagrodą w konkursie jest aromatyczny pieczony prosiak z dowozem do zwycięzcy, ale czekają na Was także liczne nagrody rzeczowe.

 

Nasza OWESowa drużyna już podjęła kulinarne wyzwanie i spotkamy się z Wami na Dzikich Polach ;)

27.07.2018r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 30-31.07.2018r.(poniedziałek-wtorek) biuro Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP w Poznaniu 
będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu 1 sierpnia!

26.07.2018r.

Z PROFILAKTYKĄ ZA PAN BRAT ZE STOWARZYSZENIEM BIODERKO!

 

Stowarzyszenie BIODERKO z Chodzieży 18 sierpnia organizuje „Zdrową Sobotę – to doskonała okazja dla wszystkich, aby choć na chwilę zwolnić, pomyśleć o własnym zdrowiu i skorzystać z badań profilaktycznych takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, sprawdzenie słuchu i wzroku czy uzyskanie porady dietetyka w tematyce zdrowej żywności. Będzie także możliwość na pomoc innym poprzez zostanie honorowym dawcą krwi czy wpisanie się do rejestru dawców szpiku.

 

Serdecznie zapraszamy!


24.07.2018r.

WYBIERZ SIĘ DO LASU PO ZDROWIE Z FUNDACJĄ OŚRODEK BADAWCZO-EDUKACYJNY W ZIELONOWIE!

W subregionie pilskim pojawiło się nowe przedsiębiorstwo społeczne, które świadczy usługi turystyczne, edukacyjne i badawcze w ramach działalności „Siedliska Zielono Mi, położonego w urokliwym i bogatym w przyrodnicze skarby kompleksie leśnym na skraju Puszczy Drawskiej.


Fundacja OBEZ współpracując ze Stowarzyszeniem Zielono Mi promuje ochronę przyrody i ekoturystykę – oferując wyjątkowy rodzaj turystyki przyrodniczej – SILVOTURYSTYKĘ.

Brzmi tajemniczo? Potocznie mówiąc jest to turystyka leśna, a goście odwiedzający siedlisko mogą poznać i spróbować innowacyjnej metody zwanej silvoterapią, która w oparciu o zdrowotne walory lasu, zwłaszcza indywidualne właściwości poszczególnych drzew, a także aktywności w postaci spacerówczy gimnastyki z wykorzystaniem drzew - polepsza stan ciała i umysłu.

 

Oprócz tego na gości siedliska czekać będzie wiele atrakcji sprzyjających wypoczynkowi i poznawaniu otaczającej przyrody, w tym m.in.: 


-
warsztaty botaniczne,
- wyprawy ornitologiczne,
- podstawy ziołolecznictwa,
- warsztaty fotografii mikroskopowej,
- grzybobranie z biologiem-grzyboznawcą,
- zajęcia edukacyjne i sportowe na łonie natury (joga, nordic walking, jazda na rowerze, taniec).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę: https://www.zielonomi-obez.org/.


23.07.2018r.

URUCHOMIENIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO BGK DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundusz Gwarancyjny dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty i pożyczki w bankach spółdzielczych. gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy obecnie są to: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) i SGB-Bank S.A. (SGB) oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze, które przystąpią do współpracy.

O gwarancje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne), podmioty reintegracyjne (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, a także spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółki non-profit.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej BGK w zakładce „gwarancje” https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.

20.07.2018r.

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W MRPiPS OPUBLIKOWAŁ OGÓLNOPOLSKĄ LISTĘ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Lista zawiera przedsiębiorstwa społeczne, czyli podmioty, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne, a są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.

Lista powstała zgodnie z procedurą wynikającą z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Lista będzie na bieżąco aktualizowana, na dzień 20 lipca 2018 r. w całej Polsce funkcjonuje 644 przedsiębiorstw społecznych – a w Wielkopolsce aż 103 (w tym w subregionie pilskim – 24).

Lista dostępna jest na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html10.07.2018r.

INFORMACJA DLA SPÓŁDZIELCÓW SOCJALNYCH

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, o który mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne, jak również konieczną dokumentację, którą trzeba dołączyć do wniosku.

Rozporządzenie oraz wniosek znajdziecie w załączonym linku: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1209.                                                                                                                                 

06.07.2018r.

POSTAW NA ROZWÓJ SWOJEJ ORGANIZACJI!

W lipcu i sierpniu 2018 r. organizowane będą szkolenia dla przedstawicieli PES przez Partnera projektu OWES ETAP w budynku Inwest-Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Prowadzącym szkolenia będzie Pan Maciej Perzyński. Programy i formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA PES I PS. Zachęcamy do udziału!

03.07.2018r.

OGŁASZAMY PIĘTNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami (zakładka DOKUMENTY).


Termin naboru: 03.07.2018r. - 25.07.2018r. do godz. 15.00

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.29.06.2018r.

V SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PES I PS!

Na kolejnym OWESowym cyklu spotkań sieciujących gościliśmy Pana Zbigniewa Noskę - wieloletniego dziennikarza prasowego i radiowego, który podzielił się cennymi wskazówkami dotyczącymi skutecznego wykorzystania mediów - w szczególności prasy - w komunikowaniu marki przez podmioty ekonomii społecznej, a także opowiedział uczestnikom wiele inspirujących anegdot ze swojego zawodowego życia. W świat nowych mediów wprowadziła nas Pani Alicja Noska - doradca ds. marketingu w OWES ETAP, pokazując korzyści jakie PES mogą czerpać z wykorzystania bezpłatnych narzędzi promocyjnych jakimi są media społecznościowe.

Ponadto przedstawiciele PES z ciekawością i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę ds. osobowych OWES ETAP - Pana Piotra Kaczmarka, gdzie mogli nauczyć się jak mówić językiem korzyści o własnych produktach/usługach czy przećwiczyć konstruowanie komunikatów reklamowych za pomocą dostępnych materiałów promocyjnych np. ulotek. Przestrzeń warsztatowa okazała się świetną okazją do nawiązania
współpracy między przedstawicielami PES - co ukazuje sens i potrzebę sieciowania.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo przedstawicielom: Stowarzyszenia Małe Radości w Margoninie, Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces", Stowarzyszenia Bioderko, Stowarzyszenie Bezpieczny Port, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik, Spółdzielni Socjalnej Świt Dobry, Spółdzielni Socjalnej Pogodny Dom, Stowarzyszeniu Ludzi Kreatywnych Pokrzywa oraz Fundacji Ośrodek Badawczo-Edukacyjny w Zielonowie.

Podziękowania kierujemy także w stronę pilskiej Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty i Kawiarni Dworcowa za wspaniałą gościnę podczas pięciu spotkań z ekonomią społeczną - na ostatnie nasze spotkanie zapraszamy w plener we wrześniu - kto zgadnie, gdzie tym razem się pojawimy❓

21.06.2018r.

NIE ZWLEKAJ! - KORZYSTAJ!

Przypominamy, iż podmioty ekonomii społecznej będące w naszym projekcie, a także te, które dopiero chcą wejść do projektu, mogą skorzystać z pakietów doradztwa i usług specjalistycznych dostępnych w ramach szerokiej oferty wsparcia OWES ETAP.15.06.2018r.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 10-LECIA CIS PIĄTKOWO ZA NAMI!

 

W dniu 14 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu, w których wzięło udział ponad 150 gości – przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich i regionalnych, wielkopolskich społeczników, spółdzielców socjalnych oraz  pracowników Stowarzyszenia ETAP i uczestników CIS Piątkowo.

Obchody jubileuszu miały szczególny charakter, z jednej strony został przedstawiony dorobek dotychczasowej działalności CIS Piątkowo w zakresie wspierania i aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z drugiej była to doskonała okazja do spotkania wielu ekspertów w dziedzinie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, a sama uroczystość sprzyjała również wymianie doświadczeń między wielkopolskimi społecznikami.

Niezmiernie miło było nam usłyszeć wiele ciepłych słów i wyrazów uznania podczas przemówień zaproszonych gości – bardzo dziękujemy Pani Aleksandrze Andrzejewskiej, Pani Izabeli Synoradzkiej, Pani Joannie Olenderek, Pani Agnieszce Awzan-Spychalskiej, Panu Tomaszowi Mice oraz Panu Michałowi Tokłowiczowi.

W historyczne początki CIS Piątkowo wprowadził gości Prezes Stowarzyszenia ETAP – Pan Zbyszko Siewkowski, który podzielił się również wieloma wspomnieniami związanymi z prowadzeniem Stowarzyszenia, a także podziękował pracownikom za ich trud  i serce włożone w pomoc uczestnikom CIS. 

Dyrektor CIS Piątkowo – Pani Anna Stachowiak opowiedziała o funkcjonujących w CIS Piątkowo warsztatach, a także podkreśliła wagę współpracy z miastem Poznań, lokalnymi przedsiębiorcami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w tworzeniu dla uczestników CIS przestrzeni pracy i wzajemnego szacunku. Pani Dyrektor podziękowała w szczególności uczestnikom Centrum doceniając ich wysiłek i zaangażowanie zmierzające do pozytywnej zmiany swojego życia.

Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i wieloletni ekspert ds. zatrudnienia socjalnego - w swojej prelekcji pn. „Wczoraj dziś i jutro centrów integracji społecznej” odniósł się do aktualnych rozwiązań systemowych i prawnych w Polsce dotyczących centrów integracji społecznej, a także mówił o istotnej potrzebie ciągłego rozwoju tego typu placówek w lokalnych społecznościach.

Obchody Jubileuszu uświetnił recital kontrabasowy Tomka Grdenia, który w doskonały sposób potrafi łączyć kabaret ze swingowym brzmieniem piosenek. Na zakończenie uroczystości na gości czekała smaczna niespodzianka - jubileuszowy tort.


Dziękujemy wszystkim gościom za obecność w tak ważnym dla Nas dniu!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia przygotowanej przez TV Wielkopolska - CIS - stwarzają nowe szanse.


15.06.2018r.

ZAPRASZAMY NA V SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PES I PS!

W dniu 27 czerwca ponownie będzie Nas gościć Kawiarnia Dworcowa w Pile prowadzona przez Spółdzielnię socjalną "Nowe Horyzonty".

Tematem przewodnim spotkania będzie komunikacja marketingowa w podmiotach ekonomii społecznej - co zrobić by dobrze komunikować się z potencjalnym klientem i zaistnieć w social mediach. Te tajniki będziemy zgłębiać z wieloletnim dziennikarzem i redaktorem naczelnym Pilskiego Radia i TV "100" - Panem Zbigniewem Noską.

W drugiej części spotkania  doradca ds. osobowych OWES ETAP - Pan Piotr Kaczmarek podczas warsztatów pokaże Wam jak można uatrakcyjnić swoją ofertę produktową, aby przyciągnąć klientów oraz jak umiejętnie tworzyć zapytania ofertowe.
Widzimy się w Pile!

13.06.2018r.

SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH W WĄGROWCU!


IntegracjaAktywizacjaKooperacja - takie hasła przyświecały I Spotkaniu Sieciującemu dla Podmiotów Reintegracyjnych zorganizowanemu przy współpracy ze Spółdzielnią Socjalną "Wspólny Sukces" w dniu 7 czerwca w Ośrodku Edukacji Leśnej-Durowo.Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo, a Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces" za fotorelację w formie filmiku, który dostępny jest pod linkiem: https://www.facebook.com/1458163527730222/videos/2080646505481918/

13.06.2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.06.2018r. (czwartek) biuro Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP w Poznaniu będzie nieczynne.

Zapraszamy w kolejnych dniach!

12.06.2018r.

10 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP świętuje 10 lat swojej działalności, mającej ogromny wpływ na poznańską społeczność.


CIS Piątkowo to jeden z prężnie działających podmiotów zajmujących się reintegracją społeczną i zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Centrum w ciągu 10 lat funkcjonowania przy współpracy z Miastem Poznań pokazuje, że lokalna ekonomia społeczna rozwija się na najwyższym poziomie - czego przykładem jest z powodzeniem funkcjonująca od wielu lat Spółdzielnia Socjalna "Tajemniczy Ogród", która "wykiełkowała" w CIS Piątkowo i wskazywana jest wielokrotnie jako dobra praktyka na poziomie krajowym.


Życzymy dalszych sukcesów!


06.06.2018r.

WYKORZYSTAJCIE SZANSĘ NA NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU - OTWÓRZCIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE!

Zachęcamy  Nie zwlekajcie - DZIAŁAJCIE i dołączcie do drużyny przedsiębiorców społecznych!

04.06.2018r.

EKONOMIA SPOŁECZNA NA DNIU DZIECKA W ZŁOTOWIE!

Dzień 2 czerwca spędziliśmy w magicznym baśniowym świecie stworzonym przez Fundację Złotowianka, w którym doskonale odnalazła się ekonomia społeczna.

Szczególnie dziękujemy za współtworzenie tego wydarzenia Naszym przedsiębiorstwom społecznym – Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces", Spółdzielni Socjalnej Centrum Zabaw Przygoda oraz Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse – spisaliście się na medal, a swoim zaangażowaniem i energią pokazaliście prawdziwą moc ekonomii społecznej.

28.05.2018r.

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ ZŁOTOWIANKA!


Wspólnie z Fundacją Złotowianka zapraszamy 2 czerwca 2018 roku w godz. 12:00-18:00 do Złotowa
na event lokalny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „ZŁOTOWIANKA W KRAINIE CZARÓW”

 


Nie zabraknie również Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu pilskiego:


Pełne pasji i energii animatorki ze Spółdzielni socjalnej „Centrum Zabaw Przygoda” zorganizują gry i zabawy dla dzieci, zapewniając mnóstwo twórczej frajdy!


Spółdzielnia socjalna „Równe Szanse”
przeprowadzi warsztaty rękodzieła, podczas których dzieci będą miały okazję własnoręcznie pomalować figurki, wytworzone przez pracowników Spółdzielni.


Z kolei Pani Prezes Spółdzielni socjalnej „Wspólny Sukces” - Ewa Roman wraz z animatorką OWES ETAP - Martą Krajewską, poprowadzą prelekcję dla przedstawicieli JST w tematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w podmiotach ekonomii społecznej (PES).
   Koniecznie bądźcie z nami i zainspirujcie się ekonomią społeczną ... Do zobaczenia w Złotowie!


22.05.2018r.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Promowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES) wśród lokalnych samorządów w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność - tworzenie i realizacja projektów społecznych.”

 

Termin szkolenia: 20.06.2018r.

 

Miejsce: w zależności od ilości zgłoszeń PES- teren subregionu pilskiego.

 

 

Rekrutacja na szkolenie trwa do 4 czerwca 2018r.

Zgłoszenia będą przyjmowane na adres: owesetap@owesetap.pl


W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z doradcą kluczowym OWES ETAP - Panią Lidią Nowotną pod nr tel. 602 800 624.


18.05.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA JEDENASTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW


Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Lista rankingowa z posiedzenia XI Komisji Oceny Wniosków


09.05.2018r.

O EKONOMII SPOŁECZNEJ W LOKALNYCH MEDIACH!

W jaki sposób mogą być wydatkowane unijne fundusze?

Tego dowiecie się z kolejnego odcinka programu „Zmieniamy Wielkopolskę” w TV ASTA, w którym zaprezentowano działalność pilskiej Spółdzielni Socjalnej „Perfekcja”

Ponadto w odcinku możecie posłuchać wypowiedzi kierownika OWES ETAP – Pana Zbyszka Siewkowskiego oraz innych przedstawicieli OWES z Wielkopolski, na temat wsparcia jakiego Ośrodki mogą udzielać m.in. spółdzielniom socjalnym.

Koniecznie przeczytajcie artykuł https://bit.ly/2jHPk9v 
lub obejrzyjcie odcinek 47 http://zmieniamywielkopolske.tvasta.pl/


30.04.2018r.

IV SPOTKANIE SIECIUJĄCE W PILE DLA PES I PS ZA NAMI!

W dniu 27 kwietnia br. miało miejsce spotkanie sieciujące w tematyce prawa. Pan Maciej Wypych – adwokat, specjalizujący się w obsłudze prawnej organizacji pozarządowych, w praktyczny sposób wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia związane z:
✔️przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)mającymi wejść w życie już 25 maja oraz
✔️ nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Przedstawiciele PES aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając prelegentowi ciekawe pytania, a także przy okazji indywidualnie konsultując nurtujące ich kwestie prawne.

To było bardzo owocne spotkanie❗

Już niebawem widzimy się ponownie i tym razem będziemy zgłębiać tajniki m.in. social mediów…


17.04.2018r.

KONKURS NA NAJLEPIEJ ZARZĄDZANĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ!

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości. Z pewnością takie cechy posiada również Państwa organizacja.


Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle, a wyróżnione organizacje pozarządowe otrzymają rekomendacje do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują partnerów redystrybucji zysków, oferując donacje i wsparcie akcji prospołecznych, a wśród licznych podmiotów lokalnej gospodarki to właśnie podmioty sfery pozarządowej posiadają często najlepszą wiedzę o otoczeniu i jego potrzebach.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspiera doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii.

Zgłoszenie do konkursu, wraz z wypełnionym kwestionariuszem samooceny, należy przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań z dopiskiem „Konkurs” do dnia 20.05.2018 roku. Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do: agnieszka.grablewska-aagten@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21 (lub 61 854 37 14).


13.04.2018r.

OGŁASZAMY CZTERNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.


Termin naboru: 13.04.2018r. - 09.05.2018r. do godz. 15.00

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.


11.04.2018r.

IV SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W PILE!

Zapraszamy serdecznie na spotkanie sieciujące dla PES w ramach Projektu  nr RPWP.07.03.02-30-0003/15 pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Pilskim”.

Tym razem w tematyce prawa skupimy się na kwestiach dotyczących:

nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych,

przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w unijnym rozporządzeniu (RODO).


Do miłego zobaczenia!


03.04.2018r.

III SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ZA NAMI!

W dniu 26 marca w Kawiarni Dworcowa w Pile odbyło się spotkanie sieciujące dla PS w tematyce księgowości o charakterze konsultacyjnym.

Dzięki doradcy księgowemu podmioty mogły znaleźć odpowiedź na problematyczne zagadnienia księgowe, z kolei kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnością w praktyce przekazała słuchaczom Prezeska Spółdzielni socjalnej Wspólny Sukces – Pani Ewa Roman.


Podczas spotkania Pan Włodzimierz Paprocki ze Spółdzielni socjalnej Świt Dobry zaprezentował działalność podmiotu i zaprosił wszystkich uczestników do degustacji wyśmienitych wyrobów mięsnych.

Kolejne spotkanie sieciujące już niebawem... Do miłego zobaczenia!


23.03.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DZIESIĄTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Lista rankingowa z posiedzenia X Komisji Oceny Wniosków


16.03.2018 r.

Z WIZYTĄ W WYSOKIEJ!

W środę 14 marca br., animator - Marta Krajewska oraz doradca biznesowy - Hanna Caplewska, wraz z grupą pracowników Centrum Integracji Społecznej z Krzyża Wielkopolskiego odwiedziły Spółdzielnię Socjalną Centrum Zabaw Przygoda z Wysokiej.

Wizyta studyjna była doskonałą okazją do zobaczenia świeżo wyremontowanej sali zabaw dla dzieci, napicia się pysznej kawy z nowego ekspresu i posłuchania o tym jak Spółdzielnia stawia pierwsze kroki w społecznym biznesie. Miło było zaobserwować jak z ogromnym entuzjazmem Pani Prezes - Aleksandra Szwajcer opowiada o wspólnych działaniach i pomysłach na dalszy rozwój. Uczestniczki wizyty zarażone pozytywną energią wróciły do domów z nadzieją, że być może już niedługo podobny pomysł na biznes "wykiełkuje" w Krzyżu Wielkopolskim.

Trzymajmy kciuki!

15.03.2018 r.

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY!


MASZ DUSZĘ SPOŁECZNIKA?
DYSPONUJESZ WOLNYM CZASEM?
ZOSTAŃ NASZYM WOLONTARIUSZEM!

Stowarzyszenie ETAP działa od 10 lat na rzecz ekonomii społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim, a także CIS Piątkowo w Poznaniu.


Skupiamy ludzi z pasją
. Jeśli dysponujesz wolnym czasem i los innych nie jest Ci obojętny – JESTEŚ TĄ OSOBĄ, KTÓREJ WŁAŚNIE SZUKAMY.


A może chciałbyś/chciałabyś zdobyć doświadczenie w trakcie trwania studiów? Możesz odbyć u nas praktyki studenckie!

Jeśli chcesz razem z nami pomagać innym, a przy tym zdobyć wiedzę i doświadczenie w pracy przy projekcie – TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Szukamy osób, które są samodzielne, lubią pomagać innym, lubią nawiązywać kontakty, są energiczne i pomysłowe.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji

 • Elastyczne godziny współpracy z nami (w tym praca zdalna)

 • Rozwój zawodowy i możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach

 • Dobrą atmosferę w zespole

 • Wsparcie merytoryczne doświadczonych pracowników

 • Możliwość zatrudnienia w innych projektach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 31.03.2018 roku CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres owesetap@owesetap.pl z dopiskiem: WOLONTARIUSZ.


12.03.2018 r.

III SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W PILE!

Zapraszamy serdecznie na spotkanie sieciujące dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Projektu  nr RPWP.07.03.02-30-0003/15 pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Pilskim”. Na spotkaniu zostaną poruszone m.in.: kwestie sprawozdawczości, rozliczania wsparcia pomostowego czy zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na poniższym plakacie.

05.03.2018 r.

KOLEJNA CZĘŚĆ KATALOGU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ JUŻ DOSTĘPNA!

Koniecznie zapoznajcie się z katalogiem stworzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, prezentującym dobre praktyki PES z województwa wielkopolskiego.

Szczególnie zwróćcie uwagę na podmioty z naszego subregionu - Stowarzyszenie Małe Radości z Margonina, Fundację Złotowianka ze Złotowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych z Lubasza oraz Manufakturę Dobrych Usług Sp. z o.o. z Piły.

Zapraszamy do lektury! KATALOG CZ. 2


28.02.2018 r.

OGŁASZAMY TRZYNASTY NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.


Termin naboru: 28.02.2018r. - 15.03.2018r. do godz. 15.00


Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES ETAP przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań lub w Punkcie Informacyjnym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES przy ul. Dąbrowskiego 8,  64-920 Piła.


27.02.2018 r.

PODPISANIE POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO W PILE

W piątek 23 lutego br. w Pile zostało zawiązane porozumienie partnerskie pięciu spółdzielni socjalnych działających w branży gastronomicznej w Powiecie pilskim.

Celem partnerstwa jest zwiększenie współpracy między spółdzielniami oraz inicjowanie wzajemnego wsparcia w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć.

W ramach kooperacji stworzono ulotkę prezentującą ofertę gastronomiczną spółdzielni partnerskich:
Spółdzielni Socjalnej Eko Dźwierszno,
Spółdzielni Socjalnej Świt Dobry,
Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka,
Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty,
Spółdzielni Socjalnej Perfekcja.


Trzymamy kciuki za dalszy rozwój i owocną współpracę!


12.02.2018 r.

DOSKONAŁA WIADOMOŚĆ!

Dnia 09 lutego 2018 roku otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Niezmiernie się cieszymy i jesteśmy gotowi do dalszej pracy!


08.02.2018r.

BRANŻOWE SPOTKANIE SIECIUJĄCE W RAMACH PROJEKTU "FORUM AKTYWNOŚCI OWES"

W dniach 06-07.02 br.  w Warszawie odbyło się ogólnopolskie branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES, w którym z ramienia OWES ETAP uczestniczyły: doradca kluczowy – Lidia Nowotna oraz Pracownik ds. monitoringu i ewaluacji – Magdalena Marcinkowska.

W ramach spotkania prelegentami byli m.in. przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy Ministerstwa Rozwoju, a podczas otwartego panelu dyskusyjnego reprezentanci kierownictwa poszczególnych OWES.

Tematyka wystąpień dotyczyła:

- przebiegu procesu akredytacji 2017/2018, a także samego systemu akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;

- zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020 i związanej z tym modyfikacji definicji przedsiębiorstwa społecznego;

- współpracy na linii OWES-PUP;

- problematycznych kwestii w odprowadzaniu VAT przez PES;

- planowanych w 2018 r. działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w zakresie ekonomii społecznej.


29.01.2018r.

LISTA RANKINGOWA Z POSIEDZENIA DZIEWIĄTEJ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Lista rankingowa z posiedzenia IX Komisji Oceny Wniosków


23.01.2018 r.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA SZKOLI NOWYCH TRENERÓW RACERUNNING!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, w organizowanym pierwszy raz w Polsce, kursie podstawowym dla nowych trenerów RaceRunning.

 

Zaproszenie skierowane jest do fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów pokrewnych w/w kierunków oraz tych, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności i zostać certyfikowanym trenerem RaceRunning.

 

Szkolenie odbędzie się w Złotowie w terminie 06-08.04.2018r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.fundacjazlotowianka.pl/kurs-podstawowy-trenera-racerunning/


19.01.2018r.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW)


W ramach dwunastego naboru wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami.


Termin KOW:

25.01.2018r. godz. 09:00

Miejsce obrad KOW:

Biuro Ośrodka Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim OWES Etap przy ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań.

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze OWES Etap w Poznaniu lub w Subregionalnym Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8, 64 – 920 Piła, pod numerem telefonu 61 656 99 71 lub drogą mailową: owesetap@owesetap.plW Urzędzie Miejskim w Wieleniu zostało podpisane porozumienie dające nowe możliwości i otwierające drogę do kooperacji organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Wieleń, Gminy Wieleń reprezentowanej przez Panią Burmistrz Elżbietę Rybarczyk, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu i przedstawicieli lokalnego biznesu.

Głównym celem partnerstwa jest współpraca w zakresie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i seniorów poprzez organizowanie edukacyjnych warsztatów, zajęć sportowych, rozwój turystyki czy podejmowanie kwestii ekologii i ochrony środowiska.


04.01.2018r.